Vox Zine Shop


Incarnations: New Edition

I dedicate Incarnations to those who fight every day to defend human life, literature, culture, and the arts. To those who selflessly devote themselves to the thankless and often dangerous business of building letters and culture. I am one with each and every one of you.


Anatomiya ng Pandemya

Nais ipaalala ng Anatomiya ang ilang bahagi ng katawan (mula buhok, bibig, mata, mukha, at pusod) sa [para]metapisikal na lugar, sa absurdismong espasyo. Ito rin ay ang pagbabalangkas ng imahen ng Pilipinas, sa isang taon nitong nilulukob ng pandemya; nagkakasya ang mga tao sa kanilang tahanan—nalilimitahan sa kani-kaniyang kilos.


Eclipse

Isang aksidente habang sumasapit ang isang eklipso ang nagtagpo sa landas ni Dos, isang Fetcher at ni Alice, isang mortal. Nakatakdang sunduin ni Dos ang dalaga ngunit sa isang himala mula sa hiling ang pumatid sa dapat gaganapin na pagsundo. Ano nga ba ang hiwaga na bumabalot sa pagiging taga-sundo ni Dos? Ano nga ba ang buhay sa pagitan ng paghinga’t pagkamatay?


Karl, not Marx

The main fabric, the broad stroke, that cuts through the essays included in this selection will be of great interest to readers and activists who share my personal passion for freedom, liberation, and the fight against fascism and dictatorship. Now more than ever, we need to fight back—with the power of our pen. Tyranny is diminished when our words possess the power of resistance and defiance.


postmodern musings

postmodern musings are simply that—a collection of random thoughts that took different literary forms of varying perceived realities. I write about things that capture my curiosity, so all the pieces here are about things I find interesting. I don’t believe in rules or formal structures in writing—but musings are, after all, disorganized trains of thought.


Aftermath (Drawn Out)

In these poems, explore the remnants of a home abandoned, of what could have been, and the finding of one’s voice in healing. This is what happens in the Aftermath of it all.


Kalbaryo

Ang Kalbaryo ay koleksiyon ng mga tula tungkol sa iba’t-ibang kuwento ng mga tao, na nagmula sa iba’t-ibang lugar sa lipunan. Bilang isang masugid na kristiyano, si Toffee, sa ngalang paborito ng mga nakakikilala sa kaniya, ay nilarawan ang Kalbaryo bilang mga maliliit na kapilyang binubuo tuwing Semana Santa, sa kaniyang bayan ng Makati.