Vox Reviews

Anime Review

Book Review

Ebolusyon ng Pag-unawa: Ang “Erick Slumbook” ni Fanny A. Garcia sa Kasalukuyang Panahon

Ang naratibo ng Erick Slumbook ay hindi umiikot lamang sa anak ni Fanny na si Erick—umiikot ito sa lipunan, sa eskuwelahan, sa tahanan at sa iba’t iba pang mga lugar kung saan may interaksiyon ang kalakhang mundo sa batang may mga espesiyal na pangangailangan. Continue reading Ebolusyon ng Pag-unawa: Ang “Erick Slumbook” ni Fanny A. Garcia sa Kasalukuyang Panahon

Film Review

Food Review