Ebolusyon ng Pag-unawa: Ang “Erick Slumbook” ni Fanny A. Garcia sa Kasalukuyang Panahon

Ang naratibo ng Erick Slumbook ay hindi umiikot lamang sa anak ni Fanny na si Erick—umiikot ito sa lipunan, sa eskuwelahan, sa tahanan at sa iba’t iba pang mga lugar kung saan may interaksiyon ang kalakhang mundo sa batang may mga espesiyal na pangangailangan. Continue reading Ebolusyon ng Pag-unawa: Ang “Erick Slumbook” ni Fanny A. Garcia sa Kasalukuyang Panahon

Rebel Hopes and Faces of Freedom in Lualhati Bautista’s Sixty in the City

While Bautista strategically captures the popular imagination and proletarian tastes with her playful and relaxed language, she unceasingly launches broadsides against an outmoded Filipino value system that exploits all forms of feminine labor by keeping them subjugated to their husbands, children, and families. Continue reading Rebel Hopes and Faces of Freedom in Lualhati Bautista’s Sixty in the City