Anatomiya ng Pandemya

Tungkol sa Aklat

Ang Anatomiya ng Pandemya ay isa sa maliit na koleksiyon ng kuwentong absurdismo sa Pilipinas. Sa rebisyong ito, nakasentro ang tala sa buhay ng mga organismo sa loob ng Barangay Pandemya. Mababasa rito ang mga kuwento mula buhok, mata, bibig, balat, pusod, kuko, at talampakan. Nais ring bagtasin ng koleksiyon na ito ang mga bahagi ng katawan na namanhid na sa kaytagal na ring pagtugon ng tao sa konsumerismo, kapitalismo, sa pangil ng pasismo at neoliberalismo.

Ang “Bukambibig” ay inilathala sa Revolt Magazine PH. Ang “Muning” ay inilathala sa Vox Populi PH. Nagkamit ang “Anatomiya ng Pandemya” ng Ikatlong Gantimpala sa Peter’s Prize for COVID Literature 2021, Chapbook Category. Isinalin ang “Muning’s Hair” ni Marius D. Carlos, Jr. at unang inilathala sa Vox Populi PH.

Tungkol sa Awtor

Nagtatrabaho bilang freelance writer, layout artist, at website specialist sa Pampanga si Maria Kristelle Jimenez. Ilan sa kaniyang mga akda ay nakatanggap ng karangalan sa Saranggola Blog Awards at Gawad Digmaang Rosas. Ang kaniyang website na Espermarya ay panaka-nakang naglalabas ng mga libreng babasahin. Ang ilan sa kaniyang mga journalistic essay ay nailalabas sa Assortedge, Philippines Graphic, Revolt Magazine PH, The Loch Raven Review, maging sa Vox Populi PH. Sa ngayon, siya ang kumakatawang founder-owner ng Rebo Press Book Publishing, Associate Editor sa Filipino ng Revolt Magazine PH, at Editor-in-chief ng Vox Populi PH.

Tungkol sa Pabalat

Ang pabalat ay likha ni Maria Kristelle C. Jimenez. Nais ipahayag ng larawang ito ang iba’t-ibang bahagi ng katawan na bumubuo sa anatomiya ng tao, komunidad, at nasyon.

Book Details

Title: Anatomiya ng Pandemya
Author: Maria Kristelle C. Jimenez
Book type: Softbound, Matte Cover
Paper Type: Cream Paper
Book Size: 5 inches × 7 inches
Number of Pages: 90 pages
Price: 150 PHP (PDF), 265 PHP (Softbound)