Sigla sa gitna ng panganib

May kakaibang sigla ang grand rally sa Pampanga na umabot ng 200k+ ang dumalo. Para sa isang bayang takot sa mga aktibista at rally, napakagaling naman pala ng mga Pinoy sa paglabas sa lansangan upang ipaglaban ang nararapat, at ang mga kagustuhan nila. Siguro, dahil na rin ilang dekada ng ideyolohikal na manipulasyon, naging estranghero ang mga Pilipino sa konsepto ng paglaban at pakikipatunggali. Lagi kasing itinuturo sa atin sa mga paaralan na susunod sa Diyos, ang gobyerno ang dapat sundin parati. Ngunit paano nga ba ang gagawin kung ang gobyerno mismo ay nanganganib, at dahil dito’y magiging kawawa lalo ang bayan?

Tinuturuan ng bayang muli ang sarili nitong makipagtunggali.

Ilang araw din ang ginugol naming sa paghahanda ng mga babasahin ipamimigay sa grand rally. Sariling pagod at gastos. Syempre, masasakripisyo ang oras at kita. Ngunit nagkakaroon ng singularidad ang mga bagay-bagay kapag ika’y tataya sa mga taong sa tingin mo’y oposisyon sa mas malaking peligro at panganib sa bawat isa. Hindi biro ang ideya ng pagbabalik ng mga Marcos. Kung sakaling magbabalik nga sila, at huli na ang lahat, ang bawat isa sa atin ay nararapat na maghanda ng mga sarili, sapagkat hindi natin alam ang kanilang tunay na pakay.

Hindi rin natin alam kung saan na pupulutin ang bansa matapos ang anim na taon. At bagamat malakas ang sigaw at hirit sa social media ng mga troll at mga mamamayang nadadala ng mga kampanya ng disimpormasyon, panlilinlang at paninira, maigi ring tandan ngayon pa lamang na ang unang tatamaan at sisirain ng maling pamamahala ay ang pinakamahirap na mga sektor ng bayan. Sila ang tatamaan, at sigurado akong lalong mahihirapan ang taumbayang makabawi. Lalong mahirap ang pagdedepensa sa sarili, pamilya at komunidad kung maraming masisirang institusyon.

Kaya ang ating mga boto ay para dapat sa administrasyong maaaring singilin sa mga pagkukulang, at maaari ring suportahan at palakasin kung matahak nito ang maayos na daanan patungo sa pagsisilbi sa bayan.

Tungkol sa Kontributor: Si Marius ay isa sa mga organisador ng MARKA, isang inisyatibo na naglalayong magbahagi ng mga babasahin sa publiko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s