Handa akong maging taga-sunod

Sa mga nagdaang taon, lagi’t laging nagiging isyu ang pagpuna ng mga tao sa gobyerno. Ang daming nasasabi ng iba, katulad ng: “Matuto ka munang sumunod bago ka magreklamo” o kaya nama’y “Ikaw na lang kaya ang mag-presidente?”

Tama nga naman, matuto ka munang sumunod bago ka magreklamo. Pero mali bang magreklamo kung ang ordinaryong masa’y pinaghihigpitan ng gobyerno habang ang mga tagapagpatupad ng mga batas na kailangang sundin ng tao ang siyang sumusuway rito? Hindi ganito ang gobyernong gusto at susundin ko—hindi para sa sarili ko at hindi para sa bansa ko. Kung ang gobyerno ay malinis at tapat sa masang dapat na pinaglilingkuran nito, handa akong maging taga-sunod nito.

Ilang lider na ang dumaan sa bansa natin. Bawat termino’y may hinarap na krisis. Ngunit sa nagdaang anim na taon, lahat na yata ay bumagsak: ang edukasyon, agrikultura, ekonomiya, lalo na ang sektor ng kalusugan. Sa susunod na buwan, may pagkakataon tayong baguhin ang lahat. Pagkakataon na natin bilang mga mamamayan ng bansang Pilipinas na pumili ng isang lider na pamumunuan ang bansa at hindi lang basta mangangako ng good governance kundi magiging isang ehemplo kung paano ba maging isang maayos na lider. Isang lider na kayang maging isang inspirasyon at kayang maipluwensiyahan ang kaniyang pinamumunuan kung paano tayo magbubuklod-buklod at magtutulungan sa ikauunlad ng lahat.

Handa akong maging isang taga-sunod sa isang gobyernong tapat na makapagpapaangat ng buhay hindi lamang ng iilan kundi ng lahat. Handa akong maging taga-sunod ng isang gobyernong kikilos para sa masa at kasama ng masa. Handa akong maging taga-sunod ng isang gobyernong marunong tumanggap ng puna nang hindi ko kinakailangang matakot na baka kinabukasa’y matatagpuan na lamang akong nakahandusay sa kalsada. Handa akong maging taga-sunod nang hindi nagiging sunud-sunuran at bulag-bulagan sa isang gobyernong pinamumunuan ng isang lider na alam at kayang bigyang solusyon ang daing ng mga nasa laylayan. Handa akong maging taga-sunod ng isang gobyernong tapat at may paninindigan.

Tungkol sa Kontributor: Si Gwynette Ivory Marbella ay isa sa mga artist ng Rebo Press. Gayundin, siya rin ay isa sa mga organisador ng MO4D—isang online group.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s