Languishing

Gusto kong maniwalang normal ang lahat kahit hindi talaga. Gusto kong madama ang mailap na lamig ng Panasonic kahit wala. Itusok ang daliri sa humihingal na elesi. Gusto kong hukayin ang lunggati ng pagkatuto na naglalagi sa aking pinakaubod. Litaw-laho parang mumunting kuwadro ng mukha sa aandap-andap na iskrin. Ganito ang Abril pero hindi ganito ang Abril sa huling ukit ng aking alaala. Gusto kong tipunin ang lahat ng lágas na dahon sa kapitbahay at magsigâ. Lumikha ng apoy na walang alipato. Gusto kong pagmasdang maglimlim ang mga sisiw sa bakuran gaya ng pagtánga ko sa laksang silaw ng Phillips sa mapagliming gabi. Habang tinatapos ang hindi matapos-tapos. Gusto kong isalansan ang partisyong iniiwan ng aking anino sa tuwing gumigising. Gusto kong gumising na may nalalabi pang hinagap ng búkas. Kahit mumunting hinagap lamang.


Leo C. Baltar

Leo Cosmiano Baltar is a freelance writer based in Metro Manila. They are currently studying for a BA degree in Journalism at the University of the Philippines in Diliman. Their articles can be found in Tinig ng Plaridel, while their poems have been published in The New Verse News, Hong Kong Protesting, a project of Cha: An Asian Literary Journal, 聲韻詩刊 Voice & Verse Poetry Magazine, Katitikan: Literary Journal of the Philippine South, & (Ampersand), Vox Populi PH, Dagmay.online, SunStar Davao, INScapes, and elsewhere. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s