Scam, Spam, Data Privacy sa Digital Pandemic Age: Mga Sanaysay

Sa panahon ng pandemya, mahalaga ang contact tracing o ang pagbibigay ng ilang personal na impormasyon nang sa gayo’y mapabilis ang pagkalap ng impormasyon. Ang pagbabahagi ng mga detalye sa panahong digital ay mas pinadali sa tulong ng teknolohiya. Isang pindot lamang, maibabahagi na ang impormasyon. Ngunit paano kung ang impormasyon na ito ay magdulot ng pagsalakay sa iyong personal at pribadong espasyo?

Dahil sa mas naging madali na sa publiko ang pagkuha ng personal na impormasyon, mas naging madali na rin sa masasamang loob ang gumawa ng mga karumal-dumal na aksyon sa loob at labas ng internet. Umusbong ang mga spam, scam, at iba pang konsepto na sumisira sa ating data privacy.

Ito rin siguro ang dahilan kung bakit laganap ang mga scam na may access sa contact number, pati na rin sa diumano’y shipping details. May ilan ng makakatanggap ng hindi mabilang na email at kung ano-anong spamware.

Itinatampok ng Vox Populi PH ang koleksiyon ng mga personal na sanaysay na bumabagtas sa konsepto nito. Magkakaiba man o magkakatulad ng karanasan, ito ay tutungo lamang din sa isang panawagan: na mas mapabuti ang pangangalaga ng mga personal na impormasyon sa panahong digital.

Contact trac(k)ing

“Bagaman naging bahagi na ng buhay-pandemya ang magbahagi ng ilang detalye tungkol sa akin tuwing lumalabas ng bahay, araw-araw, bago pa rin pakiramdam. Hindi naman bago ang hinihinging detalye sa tuwing tinutungo ko na ang contact form. Pangalan. Tirahan. Edad. Numero. Body temperature. Pirma. Sa susunod na papasok ako sa mismong establisiyemento, ganito rin ang kailangan kong itugon.”

Ang sanaysay na ito ay mula sa panulat ni Maria Kristelle C. Jimenez.

Sa Pagbukas ng Lata ng Spam Mail

“Ngayon, kapag narinig ko ang salitang spam, ang maiisip ko ay ang latang hindi ko alam ang nasa loob, kung masarap ba o kailangan itapon, kung mahalaga ang nilalaman o hindi. At sa latang walang nakaaalam ng laman, ang pinakamainam na gawin ay mag-ingat. Parang Spam talaga ang spam mail: nakakatuwang basahin, pero junk pa rin.”

Ang sanaysay na ito ay mula sa panulat ni Elisha Lilith S. Aguinaldo.

Kung Bakit Maraming Nahuhulog sa mga Scam

“Madaling ibenta ang mga scam dahil nga desperado na ang populasyon. Kung hindi ka nag-aalala kung may sapat kang pera at makakain sa susunod na buwan, ituring mong masuwerte ka nang tao. Walang ganiyang seguridad ang mga karaniwang mamamayan. Kung ang mga healthcare worker ng PGH ay nais nang magsialis dahil sa pagmamaltrato ng gobyerno, paano pa kaya ang mga disposable employees sa pribadong sektor na hindi na mapag-iba ang mga designasyon sa mga independent contractors o freelancers?”

Ang sanaysay na ito ay mula sa panulat ni Marius D. Carlos, Jr.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s