Kung Bakit Maraming Nahuhulog sa mga Scam

Hindi man labas sa karaniwan, ngunit kapansin-pansing hikahos ang mga tao sa panahon ng pandemya. Magkakarugtong ang iba’t ibang sektor at industriya, at ang giya ng kapital ay hindi tumitigil. May sariling buhay ang kapitalismo, at dahil tubo at kapital ang pangunahing bumubuhay sa napakalaking sistema ng mga sistemang ito, asahan mong sa panahon ng paghihirap, lalong pahihirapan nito ang mga mamamayan. Walang panahon ng economic contraction na naging mabuti ang mga namumunong uri sa mga manggagawa. Lahat damay sa pagbagsak ng ekonomiya. Walang social safety net na magtatanggol sa iyo sa gutom.

Damang-dama ang desperasyon at pagkalugmok sa iba’t ibang bahagi ng Pilipinas. Sa lipunang laging nanganganib ang ekonomiya, madaling gumawa ng mga altar na nagpapangako ng panandaliang pahinga sa kahirap. Sa mga ganitong panahon madaling magkaroon ng traction ang mga scam sa bansa, lalo na ang get rich quick schemes.

Sa ilang dekadang pag-oobserba sa mga get rich quick schemes, napagtanto kong hindi pagkatuto ang sinusukat sa sitwasyong pumapatol pa rin ang mga tao sa mga pekeng paraan ng pagkita ng pera. Bago magkaroon kasi ng pagkatuto, may mga pangangailangan munang dapat mapunuan – seguridad sa makakain sa araw-araw, sa pagkakaroon ng tirahan, sa kapasidad na makapag-aral, atbp. Samakatuwid, nasa survival mode ang mga tao, at suspendido ang mga pamantayan ng tama at mali sa maraming pagkakataon – lalo na kung ang pinag-uusapan ay posibilidad ng pag-ahon sa panahon na marami nang permanenteng nakalugmok.

Madaling ibenta ang mga scam dahil nga desperado na ang populasyon. Kung hindi ka nag-aalala kung may sapat kang pera at makakain sa susunod na buwan, ituring mong masuwerte ka nang tao. Walang ganiyang seguridad ang mga karaniwang mamamayan. Kung ang mga healthcare worker ng PGH ay nais nang magsialis dahil sa pagmamaltrato ng gobyerno, paano pa kaya ang mga disposable employees sa pribadong sektor na hindi na mapag-iba ang mga designasyon sa mga independent contractors o freelancers?

Babalik at babalik sa matinding pangangailangan ng lunas sa kung anong sakit ng karamihan – ang mahapdi, ‘di matiis at nakababaliw na sakit sa bulsa. Napakaraming pangangailangan. Napakaraming kailangang bayaran. Napakaraming kailangang paglaanan ng pera. Ang karampot na kuwartang sinasahod ay hindi magawang magtagal sa bangko o bulsa. Madalas napupunta na lamang sa pagbabayad ng mga utang. Nagkakaroon ng siklo ng pangungutang, kung saan ang sahod sa kasalukuyang buwan ay gagamitin na lamang pambayad ng utang ng nakaraang buwan. At dahil kapos ng isang buwang sahod ang pobreng manggagawa, mangungutang siya ulit. Walang takas. Walang exit. Ang natitirang posibilidad na lamang ay ang mga nakikitang pinupuntahan ng ibang tao para magkaroon ng mabilisang pera.

Madaling kutyain ang mga taong nagpapadala sa mga scam. Madaling sabihing hindi sila gaanong matalino, sapagkat nagtiwala sila kahit na ang pangako ay sobra-sobra sa kung ano ang ginawang posible ng kasalukuyang sistema. Puhunang isang daan, gawin nating limang libo/sampung libo/bente mil. Sa sobrang pagkatusta sa hirap ng puso at isip ng Pilipino, wala nang espasyo sa pag-iisip kung posible ba ang ganoong return. Basta ang alam ng mga pumapatol sa mga scam, may pangako ng mabilis na return. ‘Yon ang mahalaga. Ang pinapantasyong tubo sa karampot na kapital ay inuubos na sa isip pa lamang. Ilang libo sa pagkain. Ilang libo sa utang sa upa. Ilang libo sa utang sa kuryente at tubig. Ilang libo sa utang sa tindahan. Puro utang. Puro problema.

Sugal ang buhay, at isa lamang ang mga scam sa mga altar na nakikita ng Pilipinong naglalakad sa disyerto ng kahirapan.


Marius D. Carlos, Jr.

Marius D. Carlos, Jr. is an editor, author and translator based in Pampanga. He is the Creative Coordinator and a founding member of Vox Populi PH. He is the author of two books and has published locally and internationally. His works have appeared in Rappler, Business Mirror, Philippines Graphic, Breaking Asia, and the Philosophical Salon. Marius is a freelance professional engaged in SEO copywriting, content SEO and making websites for business rock. He writes for businesses and agencies at The Content Experts PH.

One thought on “Kung Bakit Maraming Nahuhulog sa mga Scam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s