Pecjo

Hindi ito ang unang pagkakataong haharapin ni Pecjo ang madla upang manghikayat at baka sakaling makuha ang boto nila. Ngunit hanggang ngayon, medyo ninenerbyos pa rin siya habang papunta na siya sa harapan. Ilang beses nang hindi pinalad si Pecjo sa pagtatangka niyang mahalal sa puwesto. Palagi siyang nangungulelat pagdating ng mga resulta. Napapatanong tuloy siya: saan ba siya nagkulang? Ano ang meron sa ibang kandidato na wala sa kanya, kaya hindi siya ang pinipili ng mga botante?

Sa kabila niyon, hindi nagpatinag ang beteranong kandidato. Wala sa bokabularyo ni Pecjo ang salitang pagsuko. Lalong wala sa kanyang prinsipyo ang paggamit ng dahas, panunuhol, at ano pang uri ng pandaraya para lamang maluklok siya sa puwesto. Patuloy siyang lalaban nang marangal sapagkat hangarin niyang makapaglingkod sa kapwa. Ngayon, muli siyang mag-uumpisa sa pagtupad ng kanyang adhikain.

Tumatagaktak pa ang pawis sa mukha ni Pecjo nang tumuntong siya sa mumunting entablado.

“Maaay pelow kabaleeeeensss! Leeeeend mi yor eeeeeeears!!!”

Dumagundong ang hiyawan ng mga tao. Sinenyasan sila ni Pecjo para magsitahimik ang lahat.

“Panahon na para sa pinakahinihintay nating pagbabago. Gaya n’yo, isa rin akong ordinaryong mamamayan na nangangarap para sa isang maunlad na bayan — 

“WOOOOOOOOOO!!!”

Iwinasiwas ni Pecjo ang kanyang mga braso. Hindi na niya napigilang magtaas ng boses. “Kung inyo pong mamarapatin ay hayaan n’yo muna akong matapos. Salamat po nang marami.”

Subalit nagsarili na ng usapan ang iba at hindi na pinansin ang nagtatalumpati. Hinayaan na ito ni Pecjo.

“Gaya nga po ng sinabi ko, tulad n’yo, naghahangad din ako ng kaunlaran hindi lang para sa ating lahat. Naniniwala akong kinakailangan natin ng malawakang pagbabago para doon. Hindi pa huli ang lahat. May pag-asa pa para sa pagbabago. Hayaan ninyong tulungan ko kayo sa pagsisimulang muli. Basta ba tulungan din ninyo ako sa pamamagitan ng inyong mga boto. Sama-sama tayong magsimula para sa isang magandang pagbabago.

“At…hindi ko na alam. Basta, ‘yun po. ‘Wag po ninyong kalilimutan, Gian Pecjo, numero tres sa balota!”

“WOOOOOOOOOO!!!”

“Mama mo balota! Classroom election lang ‘to, hoy!”

“Mukha mo!” “Dame alam!”

“WOOOOOOOOOO!!!”

Umalingawngaw ang halakhakan sa silid-aralan ng 10-Diamond.

“Sergeant at arms lang ang itatakbo, dami pang eme!”

“Escort nga kasi dapat, kaso walang thrill,” sagot ni Gian. Umasta siyang nagpapapogi, a la Jose Manalo. “For sure, landslide na ‘yun ‘pag tumuloy ako. Pecjo, eh.”

“WOOOOOOOOOO!!!

Seryoso naman talaga si Pecjo sa hangarin niyang maging officer, sa klase man o sa iba pang organisasyon sa paaralan. Lagi nga lang siyang butata sa bawat eleksyon. Mukhang hindi siya makuhang seryosohin ng mga kamag-aral niya, hanggang ngayon.

“Pakyu ka, Pecjo! Ba’t ‘di ka pa umuwi!” May lumipad na bolang papel sa direksyon ng binatilyo.

“Oo nga! Sa bahay ka na lang mag-orasyon!”

“Oration ‘yun, Cheryl my lab,” pagwawasto ni Pecjo sa kaklase.

“Leche!”

“Pecjo! Nakaupo ka na naman sa teacher’s table!” Nasa pintuan na pala ang kanilang adviser, si Ma’am Baluyut. “Ang iiiingay na naman ng 10-Diamond! Please lang, magsi-ayos na kayong lahat. Mag-uumpisa na tayo sa eleksyon ng officers.”

Sa isang iglap, nagkalimutan na ang 10-Diamond sa gulong pinangunahan ni Pecjo.

“The nominations for presidency is now open.”

“Ma’am! I nominate myself, Gian Pecjo, for president,” buong-pagmamalaking ipinroklama ng binatilyo.

“Oh, Pecjo? Akala ko ba tumatakbo kang escort?”

“WOOOOOOOOOO!!!”


Samantha Anne M. Bucu

Samantha Anne Mallari Bucu is a mathematician by education and an artist by passion. She received her bachelor’s degree from Pamantasan ng Lungsod ng Maynila in 2013. Two years later, she fulfilled her dreams of becoming a theater and film actress. Sam has been writing since grade school but has just started out submitting her pieces for publication. She also works as a private academic tutor and sings in their parish choir in Lubao, Pampanga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s